Fabriksgatan 7 Göteborg
020-500600
info@qurahemtjanst.se

Välj hemtjänst själv

compassionatenurse

I många kommuner har man möjlighet att själv välja sin hemtjänst. Det gäller de kommuner som infört Lag om valfrihetssystem, LOV.

Många kommuner har infört kundval för hemtjänst. Det innebär att du själv kan välja vem som ska utföra dina hemtjänstinsatser.

Qura är godkänd som utförare av hemtjänstinsatser i flera kommuner i Sverige. Se var vi finns och läs mer om våra olika verksamheter.

Hur gör jag ett kundval för hemtjänst?

Det är enkelt att välja och byta hemtjänstutförare. Om du redan har hemtjänst och vill byta till oss kontaktar du din biståndshandläggare på kommunen som hjälper dig. Du kan även kontakta oss så hjälper vi dig. Samma gäller för dig som inte tidigare har haft hemtjänst.

Behöver du mer hjälp än du beviljats?

Om du vill ha extrahjälp med saker som inte ingår i dina biståndsbedömda insatser, det kan vara till exempel fönsterputs, ledsagning eller storstädning så kan du köpa det i form av tilläggstjänster. De flesta tilläggstjänster räknas in under hushållsnära tjänster så du betalar bara 50% av kostnaden. Hushållsnära kostar 300 kr som Betalat du Bara 150 Kr/ Timme.

Läs mer om hushållsnära tjänster.